Alcools Vivant

Alcools Vivant werd opgericht in 2018 ten zuiden van Charente. Het is de allereerste Franse producent van 100% biologisch gedistilleerde dranken, gaande van gin tot cognac, whisky en rum. In de filosofie van het bedrijf neemt de verwevenheid tussen mens en ecologie een centrale plaats in. De naam betekent ‘levend’ en is een indirecte verwijzing naar het productieproces dat gebeurt met het grootste respect voor het eigen terroir en het milieu in het algemeen. De onderneming werkt volgens veeleisende, toegewijde biologische landbouwprincipes die rekening houden met bodem, water, lucht en alle vormen van dierlijk leven. Vivant heeft als het ware een volledige landbouwketen gecreëerd, waarbij elk ingrediënt getraceerd, gecertificeerd en gecontroleerd kan worden, van veld tot glas. Bovendien vloeit die benadering door in de algemene bedrijfscultuur, tot en met het materiaalgebruik, zoals flessen, etiketten, kurken, enzovoort. Niet voor niets beschikt elke drank over een uiterst hoge Planet-score®, een label dat de voedingskwaliteit beoordeelt op basis van weloverwogen milieucriteria.